Hướng dẫn lên đồ Ekko MID AP mùa 6 (SKT Faker)

Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợNgọc bổ trợ Ekko MID AP mùa 6 của SKT Faker tại vòng playoff LCK mùa xuân 2016 với KT Rolster.

Nâng skill theo thứ tự: Q > E > W > R theo đúng cấp độ.








Bảng bổ trợ: 0 – 18 – 12.

Ngọc bổ trợ: máu lvl 18 + sức mạnh phép thuật + xuyên kháng phép + máu lvl 18 + giảm thời gian hồi chiêu lvl 18.

Bảng bổ trợ: 0 – 18 – 12.

Lên đồ theo thứ tự:

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

.

Đây là đồ lên để đối kháng với dịch là AP. Vì thế có thể linh động lên theo tùy tình huống


Bạn đang xem bài viết Hướng dẫn lên đồ Ekko MID AP mùa 6 (SKT Faker) tại chuyên mục [ Tổng hợp hướng dẫn ] trên website Vhnshop.com. Hãy chia sẻ nếu bài viết này hữu ích cho mọi người.